لیست سخت افزارهای قابل پشتیبانی

From GhostBSD Wiki
Revision as of 14:07, 21 August 2016 by Yousha (Talk) (Init.)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


لیست سخت افزارها - لپ تاپ ها - دسکتاپ ها - نرم افزار مجازی سازی تست شده توسط گوست بی اس دی

سخت افزارهایی که پشتیبانی می شوند

  • IBM ThinkPad T42
  • Dell Studio XPS 935
  • Oracle VirtualBox

سخت افزارهایی که پشتیبانی نمی شوند

  • IBM Thinkpad T43