Translations:FAQ/60/tr

From GhostBSD Wiki
Revision as of 19:33, 21 September 2018 by Yetkind (Talk | contribs) (Created page with "Bununla beraber Linux Uyumluluk desteğini kurmaya çalışmanıza gerek yoktur zira GhostBSD sistemi içerisinde zaten var olduğu ve çoktan ayarlandığı için "sadece ça...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Bununla beraber Linux Uyumluluk desteğini kurmaya çalışmanıza gerek yoktur zira GhostBSD sistemi içerisinde zaten var olduğu ve çoktan ayarlandığı için "sadece çalışması" gerekir.