Translations:FAQ/62/tr

From GhostBSD Wiki
Revision as of 19:38, 21 September 2018 by Yetkind (Talk | contribs) (Created page with "Evet, ancak yerleşik bir Adobe® Flash® plugin'i GhostBSD içinde yoktur. Bununla birlikte, bu ürünün Linux® sürümünü çalıştıran bir yazılım örtüsü mevcuttu...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Evet, ancak yerleşik bir Adobe® Flash® plugin'i GhostBSD içinde yoktur. Bununla birlikte, bu ürünün Linux® sürümünü çalıştıran bir yazılım örtüsü mevcuttur. Bu örtü aynı zamanda RealPlayer® gibi başka pluginleri de çalıştırma imkanı sağlar.