Translations:FAQ/60/tr

From GhostBSD Wiki
Jump to: navigation, search

Bununla beraber Linux Uyumluluk desteğini kurmaya çalışmanıza gerek yoktur zira GhostBSD sistemi içerisinde zaten var olduğu ve çoktan ayarlandığı için "sadece çalışması" gerekir.